0

Grupy konsultacyjno-doradcze

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania uczestnictwa w grupach konsultacyjno-doradczych. Chcemy powołać 4 grupy tematyczne, które utworzą:  przedsiębiorcy…

0

Posiedzenie Rady LGD „PB”

Członkowie Rady Stowarzyszenia/ Zarząd Stowarzyszenia/Dyrektor Biura Na podstawie § 32 ust. 1, oraz § 36 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej…

0

Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w sali nr 12…

0

Krajowa Sieć Leader

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w grudniu 2006 roku umowę na obsługę Krajowej Sieci Leader z konsorcjum w składzie:…