NA SKRÓTY : 85 682 50 26

KOMUNIKAT W RAMACH NABORU 5/2017/EFS z dnia 28.02.2017

LGD „Puszcza Białowieska” informuję, iż w dniu 24 lutego 2017 r. została opublikowana uaktualniona wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014 EFS) dla RPOWP oraz aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 i Wzoru wniosku o dofinansowanie RPOWP (EFS).

Nowa wersja generatora to GWA2014 EFS v.1.1.4.

Jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html

Wprowadzone zmiany w nowej wersji GWA2014 EFS v.1.1.4:

  1. Wprowadzono w Sekcji VI Wskaźniki (dla projektów partnerskich) podział wartości docelowej wskaźników na K/M.
  2. Wprowadzono poprawkę dotyczącą sposobu wykazywania wartości kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem – dla stawki ryczałtowej 3%.
  3. Wprowadzono zmiany dotyczące działania walidacji w zakresie w/w zmian.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – OBOWIĄZUJE OD 24.02.2017
  2. Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – OBOWIĄZUJE OD 24.02.2017