NA SKRÓTY : 85 682 50 26

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE (EFRR)

0

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno szkoleniowe w dotyczące możliwości otrzymania wsparcia na. typ projektu nr 5: Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

W celu zapewnienia większej dostępności uczestnictwa w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w dwóch terminach:

  • 20.04.2017r. godz. 10:00 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce ul. A. Zina 1
  • 21.04.2017r. godz. 9:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46

Planowany termin naboru:

15.05.2017r – 30.05.2017r.

Zakres tematyczny:

1. Typ projektu nr 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu w zakresie:

  • projektów związanych z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjające odbudowie cennych ekosystemów,
  • projektów rozwijających infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m. in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej)

Program spotkań:

  • zakres wsparcia/przedmiot konkursu,
  • kto może ubiegać się o wsparcie,
  • warunki udzielenia wsparcia,
  • zasady realizacji projektów,
  • wskaźniki rezultatu/produktu

Spotkania mają charakter otwarty i nie są elementem doradztwa prowadzonego przez

Biuro LGD Puszcza Białowieska!!!

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie faksem na nr tel. 85/ 682 50 26 lub na adres e-maile: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godz. 16.00.

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Kowalski, tel.: 85 682 50 26, 781 130 200

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy Hajnówka

Formularz zgłoszeniowy Bielsk Podlaski

Udostępnij

Skomentuj artykuł